Publicitat

Per poder contractar publicitat a bonart podeu contactar al correu: projectes@bonart.cat

Oferim publicitat digital i en paper.

Digital (JPEG/GIF)
180 x 180 px
817 x 68 px

Paper
Pàgina
225x320 mm

1/2 pàgina vertical
95,35mm x 250 mm

1/2 horitzontal:
195,2 mm x 122,6 mm

1/4 pàgina
95,35mm x 122,6 mm

La periodicitat de la revista en paper és de dues edicions a l’any, la primera el febrer-març i la segona el mes de setembre.

Torrent_Pagès_Banner
No n'hem pogut validar la subscripció.
S'ha fet la subscripció.

BONART CULTURAL c. Enric Claudi Girbal i Nadal, 9 17003 Girona bonart@bonart.cat