FCC-Segell-banner4
Artistes Visuals del País Valencià, disconformes amb el nou Consell Assessor de l\'IVAM

Notícies

Artistes Visuals del País Valencià, disconformes amb el nou Consell Assessor de l'IVAM

bonart valència - 14/02/21
thumbnail_arranzbravo. general 04-2014thumbnail_Centre Pere Planas nou 2021
L'Associacio d'Artistes Visauls del País Valencià (València, Alacant i Castelló)- AVVAC acaba de redactar un manifest - que reproduïm a continuació- per posar de relleu la manca de consens en la constitució del nou Consell Assessor de l'IVAM.

---------------------------------

Des dArtistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), manifestem la nostra disconformitat amb la recent creació del Consell Assessor de l'IVAM, sense el consens ni la participació del conjunt d'associacions del sector de les arts visuals.


 AVVAC venim reclamant amb insistència que les institucions pertanyents al sector de les arts visuals, compartisquen i contrasten els seus plans d'actuació, donant cabuda a la participació en la presa de decisions que afecten directament el nostre àmbit.


(València 07.02.2021). Recentment hem conegut pels mitjans de comunicació, l'aprovació del Consell Assessor de l'IVAM per part del Consell Rector de l'entitat, sense que se'ns haja comunicat ni consultat, per a la formació d'aquest organisme consultiu. Volem recordar que AVVAC ja formava part del Consell Assessor de l'IVAM en anteriors etapes i que paradoxalment quedem exclosos amb l'aprovació de la nova Llei de l'IVAM (Llei 1/2018 de 9 de febrer), en clara contradicció amb els nous temps polítics en els quals s'advoca per l'aprofundiment democràtic en les institucions.


L'esmentada Llei de l'IVAM, si bé no obliga específicament a comptar amb les associacions professionals del sector, tampoc ho impedeix, des d'una interpretació conseqüent amb els principis esgrimits pel Govern Valencià. En concret, en el seu Article 8, apartat 3, que tracta sobre la composició del Consell Assessor, quan parla de l'elecció dels seus components, expressa clarament que es tindrà en compte el Codi de Bona pràctiques en la cultura valenciana, alguna cosa que si s'exclou de les decisions a les associacions del sector, no es compleix.


Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), ha plantejat reiteradament a diversos responsables de la Conselleria aquesta anomalia, davant el que aquests mateixos responsables sempre han expressat la seua sorpresa, ja que suposa un pas arrere de l'esmentada Llei, quant a fixar la participació democràtica de les associacions professionals del sector i sempre hem rebut la mateixa resposta, amb promeses d'abordar una solució amb una interpretació no restrictiva de la Llei. En concret, l'última vegada que ho tractem davant l'administració, va se a una reunió dels nostres representants amb Raquel Tamarit, Secretària Autonòmica de Cultura, a la qual ara reclamem una ràpida solució.


Creiem que és imprescindible que la societat civil siga present en la presa de decisions, establint vies de participació a través de les organitzacions representatives afectades en el seu àmbit de gestió. Aquesta presència en les institucions, que a més gestionen els recursos públics necessaris per al desenvolupament d'una política cultural ajustada als nous temps, han d'anar més enllà de dinàmiques de col·laboració puntual.


La "democràcia participativa" és un model polític que promou la capacitat d'associar-se i organitzar-se de la ciutadania, amb la finalitat d'exercir influència directa en la presa de decisions i que aprofundeix en la democràcia real, millorant la seua qualitat. Existeixen ja, en diferents institucions públiques, lleis o normatives de "participació ciutadana" que faciliten eines efectives que augmenten i aprofundeixen aqueixa participació, superant models més burocràtics i anacrònics.


Aquesta millora de qualitat democràtica en l'àmbit de la cultura, es veu reforçada a través de la potenciació i estructuració d'associacions professionals fortes i representatives. En el terreny de les Arts Visuals s'ha donat com a resposta social, però ara es fa necessari la seua implementació en l'organització sistèmica, que reforce el seu paper assessor i mediador en les polítiques a desenvolupar.


Per tot l'anterior i davant la nova configuració del Consell Assessor de l'IVAM, fem patent que part del sector artístic de la Comunitat Valenciana no se sent representat, ja que resta diversitat i afebleix la participació, generant una situació discriminatòria respecte a les i els artistes professionals, que no podem compartir. Pensem que des de la Conselleria de Cultura s'hauria de prendre exemple d'institucions de països amb democràcies més consolidades que la nostra (Arts Councils a l'estil britànic o canadenc) on fa temps que les i els professionals participen en les decisions, incloses les que afecten la gestió dels seus fons.


Aquesta representació també hauria de prendre en consideració un perfil local a l'hora de participar, ja que proporcionaria multitud d'avantatges, entre elles un millor coneixement del teixit social, cultural i artístic del territori, sense restar importància a una necessària mirada cap a altres contextos i horitzons més amplis. Considerem que un nou Consell Assessor de l'IVAM, ha de ser expressió real de la diversitat social i cultural del País.


Així mateix, pensem que ha de gaudir d'independència per a poder valorar críticament, basant-se en la seua diversitat, els paràmetres de caràcter tecno-científic proposats per la direcció. Igualment, ha de sustentar-se en la capacitat de ser equidistant en possible conflictes entre l'estament polític i la direcció, salvaguardant l'entitat per damunt de tot. Sota el nostre criteri, ha de dotar-se d'una delegació de funcions basada en la confiança, garantida per la competència professional dels experts (acadèmics) i en l'aportació imprescindible de la societat civil (associacions, col·lectius professionals) fonamental per a un millor funcionament del centre, col·laborant en la resolució de conflictes i en la dinamització de programes, amb el manteniment d'una una relació constant i directa amb la societat.

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88