banner-elscatala-817x88px
CACiS, desequilibris am­bientals a través de l\'obra de tres artistes

Exposicions

CACiS, desequilibris am­bientals a través de l'obra de tres artistes

bonart manresa - 04/04/19
La-Galeria-201602-recursGif_Viladot_180x180_2
El Forn de la calç, Centre d’Art Contemporani i Sostenibili­tat (CACiS), presenta l'exposició Gènere i Territori al Centre cultural Casino de Manresa, passeig de Pere III 27 de Manresa.

Darrerament molts col·lectius artístics, moviments socials i activistes treballen al voltant del creixent desequilibri am­biental que provoca el sistema produc­tiu androcèntric. En aquest context CACiS presenta l’exposició “gènere i territo­ri” la reflexió en l’àmbit de l’art de tres artistes; Rosó Cusó, Dolors Puigde­mont i Roser Oduber. Dones que incorporen l’activisme en el seu discurs artístic de forma molt personal.

Rosó Cusó; Es caracteritza per una inten­sa relació i una profunda connexió amb la natura. La matèria hi apareix com natura­lesa en el temps, com a forma transforma­da i transformable.

Roser Oduber: En el seu gest i en la seva materialitat, sembla com si volgués es­brinar tot el què hi ha darrera del més visible, del més tangible, de la fisici­tat de les coses,....

Dolors Puigdemont: Juga amb figu­res metàl·liques de grans dimensions il·luminades acuradament, projectant om­bres  a les parets. Obres que elabora a partir dels sentiments i emo­cions més personals.

Tres obres sobre la idea de la interre­lació entre els territoris físics i sim­bòlics, per donar llum a aspectes invi­sibles i subvalorats, imprescindibles si volem iniciar una transició que eviti un més que probable col·lapse.

A la imatge, obres de Rosó Cusó, Roser Oduber, Dolors Puigdemont.

Et poden
Interessar
...

817x68