FCC-Segell-banner4

Notícies

Convocatòria XX Biennal d’Art Contemporani Català 2016

bonart sant cugat del vallès - 30/07/15
Gif_Viladot_180x180_2Baner BonArt 180x178 Agenda Girona Cultura
S’han donat a conèixer les bases de la XX Biennal d’Art Contemporani Català 2016, exposició itinerant, organitzada per Canals-Galeria d’Art, l’Ajuntament de Sant Cugat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família, amb l’objectiu d’estimular i de promoure la creativitat dels joves artistes visuals, posant especial atenció en els components d’innovació i experimentació.

1. Hi poden participar tots/es els/les artistes residents i empadronats a Catalunya, nascuts a partir del gener de 1980. No hi poden participar els/les artistes que hagin participat en les dues últimes edicions de la Biennal.

2. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. En tractar-se d’una exposició itinerant, les obres no han d’excedir els 200 x 200 cm., en el cas de les obres bidimensionals i de 100 kg. de pes les tridimensionals i d’altres formats, inclòs l’embalatge.

3. Les obres seleccionades s’exposen a Sant Cugat al Centre d’Art Maristany (carrer d’Àngel Guimerà 2) i seguidament, a diferents ciutats de Catalunya, de forma itinerant.

4. La inscripció és gratuïta.

5. Els artistes seleccionats rebran 200 euros, com ajut per la producció de l’obra i embalatges.

6. S’ha de presentar un dossier en un únic arxiu, en format PDF amb:
Un mínim de sis fotografies/vídeos –d’alta qualitat- d’obres diferents i inèdites, en color, que l’artista pretén presentar per aquesta biennal, i realitzades dins l’últim any, però que no hagin estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.
Cada fotografia haurà d’anar acompanyada d’una fitxa tècnica de l’obra: títol, tècnica, suport, mides, any de realització i si cal, comentaris addicionals.
Currículum artístic.
Dades personals de l’artista: adreça actual –nom, carrer, codi postal i població, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
Una fotocòpia del DNI o d’altre document acreditatiu.
Els no nascuts a Catalunya, han de presentar fotocòpia d’empadronament a la població corresponent de Catalunya.
Declaració jurada de l’artista, on hi consti que les obres que presenta no han estat seleccionades en cap altre concurs.

7. Tots aquests documents són imprescindibles, per a optar a la participació en la Biennal 2016
Aquest dossier s’ha d’enviar en un únic arxiu, en format PDF a l’adreça de correu electrònic biennal2016@canals-art.com La recepció de dossiers finalitza a les 24 h dia 28 de febrer de 2016. Per a qualsevol consulta relativa a l’enviament del dossier, trucar al telèfon 607 25 39 98.

8. El jurat de selecció està format per: Josep Canals, galerista i director de la Biennal; Aida Marin Historiadora d’art de Reus, Joana Llauradó, comissària independent resident a Sant Cugat, Albert Mercadé, director de la Fundació Arranz-Bravo de Barcelona; Mar Redondo, Vicedegana de Cultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

9. Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que formaran part de la XX Biennal. Les decisions del jurat són inapel·lables.

10. Els autors seleccionats per a participar en la XX Biennal hauran d’aportar l’embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s’acompanyaran amb una fotografia o croquis model de com han d’anar muntades, o bé s’adjuntaran les corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta instal·lació.

11. L’autor/a seleccionat cedeix gratuïtament els drets de reproducció de les obres seleccionades durant el termini de durada de la Biennal i dins el context de la seva itinerància, per tal de promoure i divulgar l’exposició i l’obra seleccionada de la forma més adient possible. Totes les obres reproduïdes als mitjans de comunicació seran citats correctament amb els noms dels autors. La utilització de les reproduccions de les obres sense relació a l’exposició de la Biennal i la seva itinerància queden sota propietat de l’autor/a.

12. La selecció de les obres per a la seva exposició en la Biennal implica la cessió temporal de les mateixes per part dels autors a favor de Canals-Galeria d’Art, com a espai organitzador, mentre duri la Biennal i la seva itinerància, i sols per la utilització dins el context de la Biennal. Durant el període expositiu i d’itinerància de la Biennal no es poden retirar ni reclamar les obres per altres exposicions i intercanvis comercials. Qualsevol incidència, canvi en els períodes d’exposició i d’itinerància s’informarà immediatament als autors/es per al seu coneixement.
13. La participació en aquesta XX Biennal estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

A la imatge, obra d'Albert Arribas, participant en l'edició del 2014/2015.

Et poden
Interessar
...

970x250_appec2021